Markus 13:10

SV

10En het Evangelie moet eerst gepredikt worden onder al de volken.

KJV

10And the gospel must first be published among all nations.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.