Artikelen over Lukas 9:51, 53

Lukas 9:51

Leven en sterven … in retraite? : Frisse Wateren

Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg (Ps. ...
frissewateren.nl
Lukas 9:51, 53

Elia – Een profeet van de Heere (9) : Frisse Wateren

Aházia - de boodschap van de dood Lezen: 2 Koningen 1 De openlijke dienst van Elia was met een boodschap van oordeel aan koning Achab begonnen, ...
frissewateren.nl
Lukas 9:51

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (27) : Frisse Wateren

Door hoop overwinnen “Ik nu zeg u in waarheid: er zijn sommigen van hen die hier staan, die [de] dood geenszins zullen smaken voordat zij het ...
frissewateren.nl
Lukas 9:51, 53

Cartoons of het Woord van God? : Frisse Wateren

Waar jullie machinegeweren leegschieten op weerlozen, antwoorden wij door principieel vast te houden aan onze achting voor het woord, het enige juiste ...
frissewateren.nl
Lukas 9:53

8. De Bijbel: Is de Bijbel tijdgebonden? : Frisse Wateren

Er wordt vaak gezegd dat de Bijbel tijd- of plaatsgebonden is. De Bijbel, zeggen ze, is een oosters boek, geschreven in een tijd die tweeduizend en ...
frissewateren.nl
Lukas 9:51

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (06) : Frisse Wateren

Sofa-christen of overwinnaar? In de wereld hebt u verdrukking, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. (Joh. 16:33). Dat de wereld een ...
frissewateren.nl
Lukas 9:51

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (40) : Frisse Wateren

Mijn uiterste voor Zijn hoogste! “Maar daarom ben Ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk Uw naam!” (Joh. 12:27-28). Ondanks alle tegenstand en ...
frissewateren.nl
Lukas 9:53

Het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan

We lezen in Mattheüs 11:12: “En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het”. Wat wordt hiermee bedoeld?
israelendebijbel.nl
Lukas 9:53

De komst van de Heilige Geest – Honderd bijbelstudies

Inleiding Vlak voor Zijn dood beloofde Jezus Zijn discipelen de Heilige Geest. De Heilige Geest zou Zijn plaats innemen. Tot dan toe was Jezus hun Trooster...
honderdbijbelstudies.nl