Artikelen over Lukas 23:50-53

Lukas 23:50-53

5. De Bijbel: een eenheid (II) : Frisse Wateren

Opmerking: Er wordt voor het oude testament in hoofdzaak de Herziene Statenvertaling gebruikt, tenzij een andere vertaling duidelijker of beter ...
frissewateren.nl
Lukas 23:51

Markus 15 vers 42-43 : Frisse Wateren

“En toen het al avond geworden was, en omdat het [de] voorbereiding was, dat is [de] voorsabbat, kwam Jozef van Arimathéa, een aanzienlijk ...
frissewateren.nl
Lukas 23:50-51

Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld

De Heere Jezus werd na de kruisiging in een graf gelegd. Dat werd de meest bijzondere plaats uit de wereldgeschiedenis: op die plaats werd de dood overwonnen.
israelendebijbel.nl
Lukas 23:51

Het duizendjarig rijk de Bijbelse basis – deel II – Honderd bijbelstudies

Dit is het tweede deel van een serie van drie Bijbelstudies over de Bijbelse basis van de leer over het duizendjarig vrederijk. De leer dat Jezus na zijn...
honderdbijbelstudies.nl