Lukas 23:44

SV

44En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.

KJV

44And it was about the sixth hour, and there was a darkness over all the earth until the ninth hour.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.