Artikelen over Lukas 16

Lukas 16:19-32

Lazarus – it’s all in the name

De Quote 500, een jaarlijkse lijst met de vijfhonderd rijkste Nederlanders op het moment van samenstellen. TheNextWoman 100, de honderd succesvolste zakenvrouwen die een omzet draaien van tussen de twee en de vijftig miljoen per jaar. Een lijst met de tie
zijlacht.nl
Lukas 16:19-31

De Toekomst: Les 4 – Occultisme : Frisse Wateren

Occultisme In les 3, geheel aan het eind, zagen wij, hoe twee mensen uit het paradijs komen en “verschijnen”. Zoiets te lezen en en je daarmee bezig ...
frissewateren.nl
Lukas 16:19-31

Waar zijn christenen wanneer zij gestorven zijn? : Frisse Wateren

Gods Woord laat ons duidelijk zien waar bekeerde mensen na hun dood zijn. Vreemd, dat onder de Christenen daarover zon onwetendheid heerst. In slaap? ...
frissewateren.nl
Lukas 16:19-31

De Toekomst: les 1 – Is er leven na de dood? : Frisse Wateren

Het is interessant te zien, hoeveel mensen tegenwoordig zich met dit onderwerp bezig houden. Het is nog interessanter om te zien waar men het antwoord op ...
frissewateren.nl
Lukas 16:19-31

Dood – en wat dan? : Frisse Wateren

Onder de vele vragen die de mensheid altijd hebben beziggehouden, is de vraag wat er na de dood gebeurt. Natuurlijk kun je dit onderwerp aan de kant ...
frissewateren.nl
Lukas 16:19-31

Drie belangrijke vragen : Frisse Wateren

Voor velen van ons is reizen het einde. Daar hebben we alles voor over en we bereiden ons soms al maanden tevoren voor op onze reizen. Velen spenderen ...
frissewateren.nl
Lukas 16:19-31

Wat gebeurt er met je als je sterft – Honderd bijbelstudies

Inleiding “ En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn . ” (Lucas 23:43) “… heen te gaan en bij Christus te...
honderdbijbelstudies.nl
Lukas 16:19-31

Het occulte: toverij, waarzeggerij en spiritisme – Honderd bijbelstudies

Voorwoord Als we over deze dingen na gaan denken, kan de satan ons proberen te intimideren. Bijvoorbeeld door ons angst aan te jagen. We moeten dat...
honderdbijbelstudies.nl
Lukas 16:19-31

En de doden leven nog … : Frisse Wateren

De onsterfelijkheid van de ziel Leidraad: Lukas 16 vers 19-31; 1 Korinthe 15 vers 53-54 “Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen, en ...
frissewateren.nl
Lukas 16:23-31

Heeft Christus in de hades gepredikt? : Frisse Wateren

Men leest soms dat de Heer Jezus (Zijn Geest) aan de doden gepredikt heeft, toen Hijzelf in het graf lag. Daarbij grondt men zich op 1 Petrus 3:19-20. Is ...
frissewateren.nl
Lukas 16

Waar bent ú na uw sterven … ? : Frisse Wateren

Heden zult u met Mij in het paradijs zijn Over het lot van de mensen na de dood heersen vandaag in onze (zogenaamde) Christelijke landen volledig ...
frissewateren.nl
Lukas 16

Heden zult u met Mij in het paradijs zijn : Frisse Wateren

Over het lot van de mens na de dood heersen vandaag in onze christelijke landen zeer verschillende opvattingen. Voor een deel gefundeerd op kerkelijke ...
frissewateren.nl
Lukas 16

Bijlage bij de cursus “De toekomst”, les 7 : Frisse Wateren

Bijlage bij de cursus “De toekomst”, les 7 Heden zult u met Mij in het paradijs zijn Over het lot van de mensen na de dood heersen vandaag in onze ...
frissewateren.nl
Lukas 16:19-31

“De toekomst” – Het hiernamaals : Frisse Wateren

Wat zegt de Bijbel over het “hiernamaals”? - Vragen en antwoorden De bijbel is het enige boek van de wereld, dat duidelijke antwoorden op de vragen ...
frissewateren.nl
Lukas 16

Hoe Lazarus van bedelaar veranderde in een rijke man én hoe jij dit ook kunt bereiken!

‘Hé jij! Ben je liever rijk of arm?’ Wat een vraag, dat antwoord is toch logisch! In deze tijd, in deze maatschappij, waar geld je leven bepaald, wil je rijk zijn natuurlijk! Of toch niet? In de Bijbel wordt een gelijkenis verteld over de rijke man en de
zijlacht.nl
Lukas 16:19-31

Is de "eeuwige verdoemenis" eeuwig? : Frisse Wateren

Betekent voor eeuwig werkelijk eeuwig, en is daarom de eeuwige verdoemenis eeuwig? (1) Tegen de leer van de eeuwige verdoemenis heeft men veel ...
frissewateren.nl
Lukas 16

Al het zilver en goud zijn van God! - NL.Jesus.net

Voorspoed, inclusief financiële voorspoed, is een veel voorkomend onderwerp in de Bijbel. Wist je dat er meer dan 2.000 verwijzingen naar geld staan in het Woord van God?
nl.jesus.net
Lukas 16:10

Verschil maken? Nee joh, dat kan ik niet!

Heb je ook weleens het gevoel dat je niet genoeg middelen hebt om écht verschil te kunnen maken? Je leest over bijzondere personen uit de geschiedenis en denkt: ‘Wow, als ik toch zo’n impact had!’ Maar direct schiet je in een neerwaartse spiraal. ‘Ik heb
zijlacht.nl
Lukas 16

Het Bijbels wereldbeeld – Bijbels Panorama

In den beginne schiep God de hemel en den aarde. Genesis 1 : 1
bijbelspanorama.nl
Lukas 16

De kleine dingen zijn belangrijk... - NL.Jesus.net

De kleine dingen zijn belangrijk in Gods ogen. Wat je op dit moment aan het doen bent, lijkt misschien onbelangrijk of onbeduidend. Maar je daden, je houding en trouw zijn de basis van je toekomst!
nl.jesus.net
1
2
3
Volgende