Gerelateerd aan Lukas 9:42

Gerelateerd aan Lukas 9:42

Lukas 7:15

De dode richtte zich op en begon te spreken, en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder.
Gerelateerd aan Lukas 9:42

Lukas 9:39

Telkens weer neemt een geest bezit van hem, en dan begint hij opeens te schreeuwen en krijgt hij stuiptrekkingen en komt het schuim hem op de lippen te staan. En de geest wil hem pas loslaten wanneer hij hem bont en blauw heeft geslagen.
Gerelateerd aan Lukas 9:42

Openbaring 12:12

Daarom: juich, hemel, en allen die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.'
Gerelateerd aan Lukas 9:42

Handelingen 9:41

Hij nam haar bij de hand en hielp haar overeind, en toen hij de heiligen en de weduwen weer binnengeroepen had, liet hij hun zien dat ze weer leefde.
Gerelateerd aan Lukas 9:42

Markus 9:20

Ze brachten de jongen bij hem. Toen de geest hem zag, deed hij de jongen meteen stuiptrekken, en met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer.
Gerelateerd aan Lukas 9:42

Markus 9:26

Onder geschreeuw en met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg; de jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven.
Gerelateerd aan Lukas 9:42

1 Koningen 17:23

Elia nam het kind op, droeg het naar beneden en gaf het aan zijn moeder terug. 'Kijk, uw zoon leeft, 'zei hij.
Gerelateerd aan Lukas 9:42

2 Koningen 4:36

'Roep de moeder, 'riep Elisa tegen Gechazi. Gechazi waarschuwde haar, en toen ze boven kwam zei Elisa: 'U kunt uw zoon meenemen.'
Gerelateerd aan Lukas 9:42

Markus 1:26

De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw.