Lukas 9:30

NBV

30Opeens stonden er twee mannen met hem te praten: het waren Mozes en Elia,

SV

30En ziet, twee mannen spraken met Hem, welke waren Mozes en Elias.

KJV

30And, behold, there talked with him two men, which were Moses and Elias: