Gerelateerd aan Lukas 24:46

Gerelateerd aan Lukas 24:46

Jesaja 53:2

Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, als een wortel die uitloopt in dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren.
Gerelateerd aan Lukas 24:46

Jesaja 50:6

Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars, wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden.
Gerelateerd aan Lukas 24:46

Lukas 24:44

Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’
Gerelateerd aan Lukas 24:46

Handelingen 17:3

toonde hij aan dat de messias moest lijden en sterven en daarna uit de dood moest opstaan. ‘Deze messias, ‘zo zei hij, ‘is Jezus, die ik u nu verkondig.’
Gerelateerd aan Lukas 24:46

Lukas 24:7

de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’
Gerelateerd aan Lukas 24:46

Lukas 24:26

Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’
Gerelateerd aan Lukas 24:46

Psalmen 22:1

Voor de koorleider. Op de wijs van De hinde van de dageraad. Een psalm van David. (22:2) Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit.
Gerelateerd aan Lukas 24:46

1 Petrus 1:3

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.
Gerelateerd aan Lukas 24:46

Handelingen 4:12

Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.’