Gerelateerd aan Lukas 23:50-53

Gerelateerd aan Lukas 23:50

Markus 15:42

Toen de avond al gevallen was (het was de ‘voorbereidingsdag’, dat wil zeggen de dag voor de sabbat),
Gerelateerd aan Lukas 23:50

Lukas 2:25

Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem.
Gerelateerd aan Lukas 23:50

Mattheüs 27:57

Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke man die uit Arimatea afkomstig was. Hij heette Josef en was ook een leerling van Jezus geworden.
Gerelateerd aan Lukas 23:50

Handelingen 10:22

Ze antwoordden: ‘Cornelius, een centurio, een rechtvaardig man die God vereert en bij het hele Joodse volk in aanzien staat, heeft van een heilige engel opdracht gekregen u naar zijn huis te laten komen om te luisteren naar wat u te zeggen hebt.’
Gerelateerd aan Lukas 23:50

Johannes 19:38

Na deze gebeurtenissen vroeg Josef uit Arimatea-die uit vrees voor de Joden in het geheim een leerling van Jezus was-aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Josef nam het lichaam mee.
Gerelateerd aan Lukas 23:50

Handelingen 11:24

Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man, die vervuld was van de heilige Geest. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen.
Gerelateerd aan Lukas 23:50

Handelingen 10:2

Hij was een vroom man die, net als zijn huisgenoten, God vereerde. Hij gaf rijkelijk aalmoezen aan het volk en bad veelvuldig tot God.
Gerelateerd aan Lukas 23:51

Lukas 2:25

Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem.
Gerelateerd aan Lukas 23:51

Lukas 2:38

Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.
Gerelateerd aan Lukas 23:51

Markus 15:43

kwam Josef van Arimatea, een vooraanstaand raadsheer, die zelf ook de komst van het koninkrijk van God verwachtte. Hij raapte al zijn moed bijeen en ging naar Pilatus, die hij om het lichaam van Jezus vroeg.
Gerelateerd aan Lukas 23:51

Lukas 23:42

En hij zei: ‘Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.’
Gerelateerd aan Lukas 23:51

Spreuken 1:10

Mijn zoon, als zondaars je proberen in te palmen, geef er niet aan toe. 11 Luister niet naar hen als ze je willen overhalen met hen mee te gaan, als ze zeggen: 'We willen bloed vergieten, we gaan onschuldigen de dood in jagen, zonder reden,
Gerelateerd aan Lukas 23:51

Exodus 23:2

Laat je er niet door de meerderheid toe overhalen iets onrechtvaardigs te doen, en als je in een rechtszaak getuigt, verdraai het recht dan niet door je naar de meerderheid te richten.
Gerelateerd aan Lukas 23:51

Jesaja 8:12

‘Noem niet alles een samenzwering wat zij een samenzwering noemen. Wees niet bang voor wat hun angst aanjaagt, heb er geen ontzag voor.
Gerelateerd aan Lukas 23:51

Genesis 49:18

Op uw hulp hoop ik, HEER !
Gerelateerd aan Lukas 23:51

Genesis 37:21

Toen Ruben dat hoorde, wilde hij proberen Jozef te redden. ‘Nee, laten we hem niet om het leven brengen, ‘zei hij.
Gerelateerd aan Lukas 23:51

Genesis 42:21

en ze zeiden tegen elkaar: ‘Dit is onze straf omdat we ons niets hebben aangetrokken van de smeekbeden van onze broer, terwijl we toch zagen dat hij doodsbenauwd was. Daardoor zitten wij nu in de ellende.’
Gerelateerd aan Lukas 23:51

1 Samuel 1:1

In Rama in de streek Suf, in het bergland van Efraïm, woonde een man die Elkana heette. Hij was een zoon van Jerocham, die een zoon was van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Suf, en behoorde tot de stam Efraïm.
Gerelateerd aan Lukas 23:52

Johannes 19:38

Na deze gebeurtenissen vroeg Josef uit Arimatea-die uit vrees voor de Joden in het geheim een leerling van Jezus was-aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Josef nam het lichaam mee.
Gerelateerd aan Lukas 23:53

Markus 15:46

Josef kocht een stuk linnen, haalde Jezus van het kruis en wikkelde hem in het linnen. Daarna legde hij hem in een graf dat in de rots was uitgehouwen en rolde een steen voor de ingang.
1
2
Volgende