Gerelateerd aan Lukas 23:44

Gerelateerd aan Lukas 23:44

Mattheüs 27:45

Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield.
Gerelateerd aan Lukas 23:44

Markus 15:33

Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield.
Gerelateerd aan Lukas 23:44

Amos 8:9

Op die dag-spreekt God, de HEER -zal ik op het middaguur de zon doen ondergaan, en het land verduisteren op klaarlichte dag.
Gerelateerd aan Lukas 23:44

Handelingen 2:20

De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voordat de grote, stralende dag van de Heer komt.
Gerelateerd aan Lukas 23:44

Joel 2:31

(3:4) de zon verandert in duisternis en de maan in bloed. Dan komt de dag van de HEER, groot en ontzagwekkend.
Gerelateerd aan Lukas 23:44

Habakuk 3:8

HEER, is uw woede tegen rivieren, is tegen de rivieren uw woede ontbrand, en uw toorn tegen de zee, dat u uitrijdt met uw paarden, met uw zegewagens?
Gerelateerd aan Lukas 23:44

Johannes 19:14

Het was rond het middaguur op de voorbereidingsdag van Pesach. Pilatus zei tegen de Joden: ‘Hier is hij, uw koning.’
Gerelateerd aan Lukas 23:44

Psalmen 105:28

Hij stuurde duisternis en het werd duister- waren ze niet doof voor zijn woorden?
Gerelateerd aan Lukas 23:44

Exodus 10:21

De HEER zei tegen Mozes: 'Strek je arm uit naar de hemel, dan komt er duisternis over Egypte, een duisternis zo dicht dat ze tastbaar is.'
Gerelateerd aan Lukas 23:44

Mattheüs 27:52

De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt;
Gerelateerd aan Lukas 23:44

Markus 15:39

Toen de centurio, die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: ‘Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.’
Gerelateerd aan Lukas 23:44

Amos 5:18

Wee degenen die verlangen naar de dag van de HEER ! Wat zal hij jullie brengen, de dag van de HEER? Duisternis, geen licht.