Gerelateerd aan Lukas 23:34

Gerelateerd aan Lukas 23:34

Mattheüs 5:44

En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen,
Gerelateerd aan Lukas 23:34

1 Petrus 3:9

Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen.
Gerelateerd aan Lukas 23:34

Handelingen 7:60

Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan!’ En na deze woorden stierf hij.
Gerelateerd aan Lukas 23:34

1 Korinthe 2:8

Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend; zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer die deelt in Gods luister niet hebben gekruisigd.
Gerelateerd aan Lukas 23:34

1 Petrus 2:20

Immers, is er enige reden om trots te zijn wanneer u de slagen verdraagt die u als straf voor uw wangedrag krijgt? Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden.
Gerelateerd aan Lukas 23:34

Lukas 6:27

Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten,
Gerelateerd aan Lukas 23:34

Romeinen 12:14

Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.
Gerelateerd aan Lukas 23:34

Psalmen 22:18

(22:19) verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel.
Gerelateerd aan Lukas 23:34

Genesis 50:17

je dit verzoek over te brengen: “Vergeef je broers hun schandelijke misdaad, Jozef. Ze hebben je in de ellende gestort, maar wees nu zo goed om de dienaren van de God van je vader die misdaad te vergeven.”’ Bij het horen van die woorden kon Jozef zijn tranen niet bedwingen.
Gerelateerd aan Lukas 23:34

Jesaja 53:12

Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen en zal hij met machtigen delen in de buit, omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op.
Gerelateerd aan Lukas 23:34

Handelingen 3:17

Volksgenoten, ik weet dat u uit onwetendheid hebt gehandeld, evenals uw leiders.
Gerelateerd aan Lukas 23:34

1 Timotheüs 1:13

hoewel ik hem vroeger heb bespot, vervolgd en beschimpt. Toch heeft hij zich over mij ontfermd, omdat ik door mijn ongeloof niet wist wat ik deed.
Gerelateerd aan Lukas 23:34

1 Korinthe 4:12

zwoegen we voor ons eigen brood. Worden we bespot, dan zegenen we; worden we vervolgd, dan verdragen we het;
Gerelateerd aan Lukas 23:34

Johannes 15:22

Ze zouden niet schuldig zijn als ik niet was gekomen en tegen hen had gesproken. Maar nu hebben ze geen excuus voor hun zonde.
Gerelateerd aan Lukas 23:34

Lukas 23:47

De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden: ‘Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige!’
Gerelateerd aan Lukas 23:34

Johannes 19:23

Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden.
Gerelateerd aan Lukas 23:34

Lukas 12:47

De dienaar die weet wat zijn heer wil, maar geen voorbereidingen treft en niet overeenkomstig zijn wil handelt, zal veel slagen te verduren krijgen.
Gerelateerd aan Lukas 23:34

Mattheüs 11:25

In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld.
Gerelateerd aan Lukas 23:34

Johannes 19:11

Jezus antwoordde: ‘De enige macht die u over mij hebt, is u van boven gegeven. Daarom draagt degene die mij aan u uitgeleverd heeft de meeste schuld.’
Gerelateerd aan Lukas 23:34

Markus 15:24

Ze kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar; ze dobbelden erom wie wat zou krijgen.
1
2
Volgende