Lukas 20:35

NBV

35maar wie waardig bevonden is deel te krijgen aan de komende wereld en aan de opstanding van de doden, huwt niet en wordt niet uitgehuwelijkt.

SV

35Maar die waardig zullen geacht zijn die eeuw te verwerven en de opstanding uit de doden, zullen noch trouwen, noch ten huwelijk uitgegeven worden;

KJV

35But they which shall be accounted worthy to obtain that world, and the resurrection from the dead, neither marry, nor are given in marriage: