Kolossensen 4:6

NBV

6en als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslist.

SV

6Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij moogt weten, hoe gij een iegelijk moet antwoorden.

KJV

6Let your speech be alway with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man.