Kolossensen 1:15

NBV

15Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping:

SV

15Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen.

KJV

15Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature: