Gerelateerd aan Johannes 7:30

Gerelateerd aan Johannes 7:30

Johannes 10:39

En weer wilden ze hem grijpen, maar hij ontsnapte.
Gerelateerd aan Johannes 7:30

Johannes 8:20

Dit zei hij in de schatkamer van de tempel, waar hij onderricht gaf. Niemand greep hem, want zijn tijd was nog niet gekomen.
Gerelateerd aan Johannes 7:30

Johannes 7:32

Toen de Farizeeën hoorden hoe er door de mensen over hem gesproken werd, stuurden zij en de hogepriesters dienaren om hem te arresteren.
Gerelateerd aan Johannes 7:30

Johannes 7:6

Maar Jezus zei: ‘Mijn tijd is nog niet gekomen, voor jullie is elke tijd goed.
Gerelateerd aan Johannes 7:30

Mattheüs 21:46

Ze wilden hem graag gevangennemen, maar ze waren bang voor de reactie van de volksmassa, daar men hem voor een profeet hield.
Gerelateerd aan Johannes 7:30

Johannes 10:31

Toen de Joden weer stenen opraapten omdat ze hem wilden stenigen,
Gerelateerd aan Johannes 7:30

Lukas 19:47

Dagelijks gaf hij onderricht in de tempel. De hogepriesters, de schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden hem uit de weg ruimen,
Gerelateerd aan Johannes 7:30

Psalmen 76:10

(76:11) Wie in woede tegen u opstond, zal u loven, wie ontkwam aan uw woede, omgordt zich met gejuich.
Gerelateerd aan Johannes 7:30

Johannes 9:4

Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen.
Gerelateerd aan Johannes 7:30

Lukas 20:19

De schriftgeleerden en hogepriesters, die wisten dat Jezus deze gelijkenis met het oog op hen verteld had, wilden hem op dat moment laten grijpen, maar ze waren bang voor de reactie van het volk.
Gerelateerd aan Johannes 7:30

Johannes 8:59

Toen raapten ze stenen op om naar hem te gooien. Maar Jezus wist onopgemerkt uit de tempel te ontkomen.
Gerelateerd aan Johannes 7:30

Johannes 7:19

U hebt van Mozes toch de wet gekregen? Maar niemand houdt zich aan de wet. Waarom probeert u mij te doden?’
Gerelateerd aan Johannes 7:30

Johannes 7:8

Gaan jullie maar naar het feest; ik ga niet, omdat de tijd voor mij nog niet rijp is.’
Gerelateerd aan Johannes 7:30

Jesaja 46:10

Die in het begin al het einde aankondigde en lang tevoren wat nog gebeuren moest. Die zegt: ‘Wat ik besluit, wordt van kracht, en alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer.’
Gerelateerd aan Johannes 7:30

Lukas 13:32

Hij antwoordde: ‘Zeg tegen die vos: “Let op, ik drijf demonen uit en vandaag en morgen genees ik mensen, en op de derde dag bereik ik de voltooiing.”
Gerelateerd aan Johannes 7:30

Johannes 11:9

Jezus zei: ‘Telt een dag niet twaalf uren? Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld,
Gerelateerd aan Johannes 7:30

Markus 11:18

De hogepriesters en de schriftgeleerden hoorden wat er gebeurd was en zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen; ze waren bang voor hem, omdat het hele volk in de ban was van zijn onderricht.
Gerelateerd aan Johannes 7:30

Johannes 11:57

De hogepriesters en de Farizeeën hadden opdracht gegeven hem aan te geven als men wist waar hij was, zodat ze hem konden arresteren.
Gerelateerd aan Johannes 7:30

Lukas 22:53

Dagelijks was ik bij u in de tempel, en toen hebt u geen vinger naar me uitgestoken, maar dit is uw uur, het uur van de macht van de duisternis.’
Gerelateerd aan Johannes 7:30

Johannes 7:44

en sommigen wilden hem grijpen, maar niemand deed hem iets.
1
2
Volgende