Gerelateerd aan Johannes 16:33

Gerelateerd aan Johannes 16:33

Johannes 14:27

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.
Gerelateerd aan Johannes 16:33

1 Johannes 5:4

want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.
Gerelateerd aan Johannes 16:33

1 Johannes 4:4

U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst.
Gerelateerd aan Johannes 16:33

2 Thessalonicensen 3:16

Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen.
Gerelateerd aan Johannes 16:33

Johannes 14:1

Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.
Gerelateerd aan Johannes 16:33

Filippensen 4:7

Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Gerelateerd aan Johannes 16:33

2 Timotheüs 3:12

Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd.
Gerelateerd aan Johannes 16:33

1 Petrus 5:9

Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan.
Gerelateerd aan Johannes 16:33

Handelingen 14:22

Ze bemoedigden de leerlingen en spoorden hen aan te volharden in het geloof, maar wezen hun erop ‘dat wij pas na veel beproevingen het koninkrijk van God binnen kunnen gaan’.
Gerelateerd aan Johannes 16:33

Romeinen 8:36

Er staat geschreven: 'Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.'
Gerelateerd aan Johannes 16:33

Openbaring 12:11

Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard.
Gerelateerd aan Johannes 16:33

Johannes 15:18

Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haatte dan jullie.
Gerelateerd aan Johannes 16:33

2 Korinthe 1:3

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost
Gerelateerd aan Johannes 16:33

Kolossensen 1:20

en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.
Gerelateerd aan Johannes 16:33

Openbaring 3:21

Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit.
Gerelateerd aan Johannes 16:33

Openbaring 7:14

Ik antwoordde: 'U weet het zelf, heer.' Hij zei tegen me: 'Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam.
Gerelateerd aan Johannes 16:33

Hebreeën 11:25

Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde;
Gerelateerd aan Johannes 16:33

1 Thessalonicensen 3:4

Toen we bij u waren, hebben we u al gezegd dat ons tegenspoed te wachten stond; die is dan ook gekomen, zoals u ondervonden hebt.
Gerelateerd aan Johannes 16:33

Hebreeën 13:20

Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid,
Gerelateerd aan Johannes 16:33

2 Korinthe 7:4

Hoe openhartig kan ik tegen u spreken, hoe trots kan ik op u zijn! In al mijn ellende ben ik vervuld van troost en word ik overweldigd door vreugde.
1
2
Volgende