Gerelateerd aan Johannes 7:46

Gerelateerd aan Johannes 7:46

Mattheüs 7:28

Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht,
Gerelateerd aan Johannes 7:46

Lukas 4:22

Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef?’
Gerelateerd aan Johannes 7:46

Johannes 7:26

Moet je zien, hij spreekt vrijuit en ze zeggen niets tegen hem. Zouden onze leiders werkelijk tot de overtuiging zijn gekomen dat hij de messias is?