Johannes 2:4

NBV

4‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’

SV

4Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen.

KJV

4Jesus saith unto her, Woman, what have I to do with thee? mine hour is not yet come.