Johannes 15:3

NBV

3Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.

SV

3Gijlieden zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb.

KJV

3Now ye are clean through the word which I have spoken unto you.