Artikelen over Jesaja 59:2

Jesaja 59:2

2 Timotheüs 3 vers 7 : Frisse Wateren

… die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. (2 Tim. 3:7) Contact met God Sommige mensen vragen: Waarom maakt God het ...
frissewateren.nl
Jesaja 59:2

Markus 5 vers 27-28 : Frisse Wateren

… had over Jezus gehoord en kwam in de menigte van achteren en raakte Zijn kleed aan, want zij zei: Als ik maar Zijn kleren aanraak, zal ik behouden ...
frissewateren.nl
Jesaja 59:2

Een cadeau voor Jeruzalem

“Laten we Jeruzalem een cadeau geven!” In meerdere filmpjes op YouTube doet Yehuda Glick zijn hartstochtelijke oproep. Het cadeau voor het vijftigjarig jubileum van de herenigde stad moet volgens hem een verbond zijn: Het Jeruzalemverbond van vrede.
israelendebijbel.nl
Jesaja 59:2

Daarom Kerst! : Frisse Wateren

Bijbelgedeelten: Mattheüs 1:21; Lukas 2:10,11; Johannes 3:16,18,36; 5:24; 1 Petrus 3:19; 1 Johannes 1:5,9; Nahum 1:3,6; Jesaja 59:2; Romeinen 3:23; ...
frissewateren.nl
Jesaja 59:2

Het gebed (6) : Frisse Wateren

De opening van Uw woorden geeft licht Psalm 119 vers 130a LES 6 Beste cursist(e), Onze lichamelijke polsslag is alleen goed, wanneer de ...
frissewateren.nl
Jesaja 59:2

In Uw licht zien wij het licht : Frisse Wateren

Wanneer wij de Bijbel ter hand nemen en eens nazoeken hoeveel ons de Bijbel over de ogen en het zien zegt, zullen we over de hoeveelheid uitspraken ...
frissewateren.nl
Jesaja 59:2

Het kruis van Christus (les 4) : Frisse Wateren

Verzoening In de eerste drie lessen hebben we gezien hoe het kruis van Christus licht werpt op dat, wat de mens is, wat God is en wat de ...
frissewateren.nl
Jesaja 59:2

Eenzaamheid … : Frisse Wateren

20 december 2016 Een overdenking in donkere dagen ... Eenzaamheid lijkt wel een van de meest voorkomende verschijnselen in onze tijd. Ook u, jij die ...
frissewateren.nl
Jesaja 59:2

Zal het recht bij de vliegtuigramp MH17 zegevieren? : Frisse Wateren

En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te ...
frissewateren.nl
Jesaja 59:2

Beste kans om aarde te redden … : Frisse Wateren

De Volkskrant meldde 13 december 2015 het volgende: <<Obama noemt klimaatakkoord beste kans om aarde te redden. De Amerikaanse president Obama ...
frissewateren.nl
Jesaja 59:2

Pasen. Het kruis brengt redding … en maakt scheiding : Frisse Wateren

Misschien vindt u het tweede deel van deze titel wel afschrikwekkend. Het kruis maakt toch geen scheiding? Jazeker, dat doet het wel. Tenminste het kruis ...
frissewateren.nl
Jesaja 59:2

Wat doe ik met mijn lichaam? (I) : Frisse Wateren

1 Korinthe 6 vers 9-20: 9. Weet u niet, dat onrechtvaardigen Gods koninkrijk niet zullen beërven? 10. Dwaalt niet! Geen hoereerders, afgodendienaars, ...
frissewateren.nl
Jesaja 59:2

De zonde – Honderd bijbelstudies

Inleiding Deze Bijbelstudie gaat over de zonde. In de vorige Bijbelstudie hebben we gezien hoe de zonde de wereld binnengekomen is. In deze Bijbelstudie...
honderdbijbelstudies.nl
Jesaja 59:2

De betekenis van de dood van Jezus – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest” (Johannes 19:28-30) Wat is de...
honderdbijbelstudies.nl
Jesaja 59:2

Genezing en vergeving (3) : Frisse Wateren

Vele ziekten, in bijzonder psychisch lijden, worden veroorzaakt door niet in het reine gebrachte zonden. Psychologie en psychiatrie zullen hier geen ...
frissewateren.nl
Jesaja 59:2

De Gouden kandelaar (7) : Frisse Wateren

Het persoonlijk gebed is de adem van de ziel en zet de hemel in beweging en ontsluit de schatten van de hemel. Een dag doorgebracht in gebed is geen ...
frissewateren.nl
Jesaja 59:2

Van het leven genieten …. : Frisse Wateren

Dit is een leus die we nogal eens horen. Alles eruit halen wat er in zit …, wordt er dan soms aan toegevoegd. Maar wat bedoelt men eigenlijk met het ...
frissewateren.nl