Gerelateerd aan Jesaja 14:13-14

Gerelateerd aan Jesaja 14:13

Ezechiel 28:2

'Mensenkind, zeg tegen de vorst van Tyrus: "Dit zegt God, de HEER: Je bent hoogmoedig geworden, je hebt gezegd: 'Ik ben een god, ik zit op een godentroon, midden in zee.' Je achtte jezelf een god gelijk, terwijl je een mens bent, en geen god.
Gerelateerd aan Jesaja 14:13

Daniel 8:10

Hij groeide tot aan de hemelmachten en zorgde ervoor dat een deel van het sterrenleger naar de aarde viel, en hij vertrapte het.
Gerelateerd aan Jesaja 14:13

Ezechiel 29:3

Zeg: "Dit zegt God, de HEER: Farao, ik keer me tegen je, jij, koning van Egypte, jij, grote krokodil die daar ligt in de waterstromen van de Nijl, jij die zegt: 'De Nijl is van mij, ik heb hem voor mijzelf gemaakt.'
Gerelateerd aan Jesaja 14:13

2 Thessalonicensen 2:4

Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf.
Gerelateerd aan Jesaja 14:13

Jesaja 47:7

Je zei: ‘Ik ben en ik blijf meesteres, voor altijd.’ Maar je had geen oog voor de loop der dingen, hoe dit zou eindigen, heb je niet voorzien.
Gerelateerd aan Jesaja 14:13

Jesaja 2:2

Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen,
Gerelateerd aan Jesaja 14:13

Openbaring 18:7

Geef haar net zoveel pijn en rouw te dragen als zij zich luister en overvloed heeft gegund. Ze zegt bij zichzelf: Ik zit hier als een koningin, niet als een arme weduwe. Mij zal niets gebeuren!
Gerelateerd aan Jesaja 14:13

Ezechiel 27:3

Zeg tegen Tyrus, de stad die met haar havens de toegang tot de zee beheerst, de stad die handeldrijft met verre volken en landen overzee: "Dit zegt God, de HEER: Jij, Tyrus, noemde je schoonheid volmaakt.
Gerelateerd aan Jesaja 14:13

Zefanja 2:15

Dat is er over van die vrolijke stad, de stad die zo onbezorgd leefde, die dacht: Ik, en ik alleen! Ach, wat een wildernis is ze geworden, een rustplaats voor wilde dieren. Wie er voorbij komt sist tussen zijn tanden en gebaart vol afschuw met zijn hand.
Gerelateerd aan Jesaja 14:13

Mattheüs 11:23

En jij dan, Kafarnaüm, je denkt toch niet dat je tot in de hemel zult worden verheven? In het diepst van het dodenrijk zul je afdalen! Want als in Sodom de wonderen waren gebeurd die bij jou gebeurd zijn, dan was het tot op de huidige dag blijven bestaan.
Gerelateerd aan Jesaja 14:13

Psalmen 48:2

(48:3) -schone hoogte, vreugde van heel de aarde, Sionsberg, flank op het noorden, zetel van de grote koning-
Gerelateerd aan Jesaja 14:13

Daniel 5:22

En hoewel u dit alles wist, bent u, zijn zoon Belsassar, niet nederig gebleven.
Gerelateerd aan Jesaja 14:13

Ezechiel 28:12

'Mensenkind, hef over de koning van Tyrus een dodenklacht aan: "Dit zegt God, de HEER: Eens was jij een toonbeeld van perfectie, vervuld van wijsheid en volmaakt van schoonheid.
Gerelateerd aan Jesaja 14:13

Ezechiel 28:9

Zul je blijven zeggen: 'Ik ben een god!' als je oog in oog staat met je moordenaars? Wanneer je in de macht bent van hen die je zullen doden, zal blijken dat je een mens bent, en geen god.
Gerelateerd aan Jesaja 14:13

Daniel 4:30

(4:27) zei hij: 'Is Babel niet indrukwekkend, de koningsstad die ik door mijn grote macht heb gebouwd tot eer van mijn majesteit?'
Gerelateerd aan Jesaja 14:14

Jesaja 47:8

Luister hiernaar, verwende vrouw, jij die zo onbekommerd leeft, die denkt: Ik, en ik alleen! Ik zal niet als weduwe achterblijven, het verlies van kinderen blijft mij bespaard.
Gerelateerd aan Jesaja 14:14

2 Thessalonicensen 2:4

Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf.
Gerelateerd aan Jesaja 14:14

Genesis 3:5

‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’
Gerelateerd aan Jesaja 14:14

Jesaja 37:23

Weet wie je hebt beledigd en bespot, wie je hebt uitgejouwd, uitdagend aangekeken: het was de Heilige van Israël!