Jesaja 53:6

NBV

6Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen.

SV

6Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.

KJV

6All we like sheep have gone astray; we have turned every one to his own way; and the LORD hath laid on him the iniquity of us all.