Jeremia 8:22

NBV

22Er is toch balsem in Gilead, daar zijn toch heelmeesters? Waarom geneest mijn volk dan niet?

SV

22Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester aldaar? Want waarom is de gezondheid der dochter mijns volks niet gerezen?

KJV

22Is there no balm in Gilead; is there no physician there? why then is not the health of the daughter of my people recovered?