Gerelateerd aan Jakobus 5:16

Gerelateerd aan Jakobus 5:16

Jeremia 29:12

Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren.
Gerelateerd aan Jakobus 5:16

Spreuken 15:29

De HEER is ver verwijderd van de goddelozen, het gebed van de rechtvaardigen hoort hij.
Gerelateerd aan Jakobus 5:16

Johannes 9:31

We weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet.
Gerelateerd aan Jakobus 5:16

1 Petrus 2:24

Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.
Gerelateerd aan Jakobus 5:16

Mattheüs 21:22

Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft.’
Gerelateerd aan Jakobus 5:16

Psalmen 34:15

(34:16) Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen, zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.
Gerelateerd aan Jakobus 5:16

Jeremia 33:3

Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn.
Gerelateerd aan Jakobus 5:16

1 Johannes 3:22

en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil.
Gerelateerd aan Jakobus 5:16

Mattheüs 7:7

Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.
Gerelateerd aan Jakobus 5:16

Daniel 9:20

Terwijl ik nog sprak en bad, mijn zonde en de zonde van mijn volk Israël beleed, en mijn smeekbede omwille van de heilige berg van mijn God richtte tot de HEER, mijn God,
Gerelateerd aan Jakobus 5:16

Psalmen 145:18

Allen die hem aanroepen is de HEER nabij, die hem roepen in vast vertrouwen.
Gerelateerd aan Jakobus 5:16

Handelingen 19:18

Veel nieuwe gelovigen kwamen in het openbaar hun praktijken opbiechten.
Gerelateerd aan Jakobus 5:16

Lukas 11:11

Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven?
Gerelateerd aan Jakobus 5:16

Spreuken 15:8

Het offer van de goddelozen is de HEER een gruwel, het gebed van de oprechten is hem welgevallig.
Gerelateerd aan Jakobus 5:16

Psalmen 10:17

U, HEER, verhoort de wens van de nederigen, u bemoedigt hen en luistert met aandacht,
Gerelateerd aan Jakobus 5:16

Genesis 20:17

Toen bad Abraham tot God, en God genas Abimelech en zijn vrouw en bijvrouwen, zodat ze weer kinderen konden krijgen;
Gerelateerd aan Jakobus 5:16

1 Thessalonicensen 5:17

bid onophoudelijk,
Gerelateerd aan Jakobus 5:16

Job 42:8

Welnu, neem elk zeven jonge stieren en zeven rammen, ga daarmee naar mijn dienaar Job, zodat jullie een offer kunnen brengen voor jezelf. Job, mijn dienaar, zal voor jullie bidden, want ik ben alleen hem goedgezind. Dan zal ik jullie niet blootstellen aan schande, ook al hebben jullie niet juist over mij gesproken, zoals mijn dienaar Job.'
Gerelateerd aan Jakobus 5:16

Numeri 11:2

Het volk riep Mozes luid om hulp en Mozes bad tot de HEER. Toen doofde het vuur.
Gerelateerd aan Jakobus 5:16

Spreuken 28:9

Als je geen gehoor geeft aan de wet, is zelfs je gebed de HEER een gruwel.
1
2
3
4
Volgende