Artikelen over Handelingen 9:42

Handelingen 9:42

Tabitha: Een unieke vrouw? : Frisse Wateren

Ik zou graag meer voor de Heer Jezus willen doen. Maar God heeft mij nu eenmaal geen gave gegeven als broeder X of zuster Y, zodat ik misschien niets ...
frissewateren.nl
Handelingen 9:42

Geloven concreet (12) : Frisse Wateren

3 jaar geleden Geloven concreet (12) De goede werken ……………………………………………………………………………………………………….………………. Van onze ouders hebben we een zondige aard geërfd. Als...
frissewateren.nl
Handelingen 9:42

Overdenking van Nehemia (6) : Frisse Wateren

Aloude paden, maar niet verouderd! ... aloude Woord! Nog steeds razend actueel en levend! Iedere dienstknecht van de Heer mag uit het aloude Woord al ...
frissewateren.nl
Handelingen 9:42

Spreken in tongen – Honderd bijbelstudies

Inleiding Spreken in tongen (in talen) is een van de achttien geestesgaven die in de Bijbel genoemd worden. Omdat er veel verwarring is over deze...
honderdbijbelstudies.nl