Handelingen 9:42

SV

42En dit werd bekend door geheel Joppe, en velen geloofden in den Heere.

KJV

42And it was known throughout all Joppa; and many believed in the Lord.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.