Gerelateerd aan Handelingen 5:29

Gerelateerd aan Handelingen 5:29

Handelingen 4:19

Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar hem? Oordeelt u zelf!
Gerelateerd aan Handelingen 5:29

1 Samuel 15:24

Toen zei Saul tegen Samuël: 'Ik heb gezondigd! Ik ben voorbijgegaan aan wat de HEER gezegd heeft, aan wat u gezegd hebt. Ik was bang voor de soldaten en daarom deed ik wat zij wilden.
Gerelateerd aan Handelingen 5:29

Markus 7:7

tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen.”
Gerelateerd aan Handelingen 5:29

Genesis 3:17

Tegen de mens zei hij: ‘Je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang.
Gerelateerd aan Handelingen 5:29

Openbaring 14:8

Hij werd gevolgd door een tweede engel, die uitriep: 'Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad, die door haar ontucht alle volken de wijn van haar wellust heeft laten drinken.'