Gerelateerd aan Handelingen 3:17-19

Gerelateerd aan Handelingen 3:17

Handelingen 13:27

De inwoners van Jeruzalem en hun leiders hebben niet alleen Jezus miskend, maar ook de uitspraken van de profeten die elke sabbat worden voorgelezen. Door Jezus te veroordelen hebben ze deze uitspraken in vervulling doen gaan.
Gerelateerd aan Handelingen 3:17

Lukas 23:34

Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen.
Gerelateerd aan Handelingen 3:17

1 Timotheüs 1:13

hoewel ik hem vroeger heb bespot, vervolgd en beschimpt. Toch heeft hij zich over mij ontfermd, omdat ik door mijn ongeloof niet wist wat ik deed.
Gerelateerd aan Handelingen 3:17

Johannes 16:3

Maar ze doen dat omdat ze de Vader en mij niet kennen.
Gerelateerd aan Handelingen 3:17

1 Korinthe 2:8

Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend; zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer die deelt in Gods luister niet hebben gekruisigd.
Gerelateerd aan Handelingen 3:17

Romeinen 11:2

God heeft zijn volk, dat hij al van tevoren uitgekozen heeft, niet verstoten. Of weet u niet wat de Schrift over Elia zegt, hoe hij Israël bij God aanklaagt?
Gerelateerd aan Handelingen 3:17

Johannes 7:52

Ze zeiden tegen hem: ‘Kom jij soms ook uit Galilea? Zoek het maar na, dan zul je zien dat er uit Galilea geen profeet kan komen.’
Gerelateerd aan Handelingen 3:17

Numeri 22:6

Dat volk is te sterk voor mij. Kom daarom hierheen om het voor mij te vervloeken. Misschien kan ik het dan verslaan en het uit mijn land verjagen. Immers, wie door u wordt gezegend is gezegend, en wie door u wordt vervloekt is vervloekt.'
Gerelateerd aan Handelingen 3:17

Genesis 21:26

‘Ik weet niet wie dat heeft gedaan, ‘zei Abimelech. ‘U hebt er mij niets over gezegd en ik hoor er nu voor het eerst van.’
Gerelateerd aan Handelingen 3:17

Numeri 15:24

Maakt de hele gemeenschap zich hieraan schuldig, onopzettelijk en zonder het te beseffen, dan moet ze de HEER een stier als brandoffer aanbieden, een geurige gave die hem behaagt, met het bijbehorende graan- en wijnoffer, zoals voorgeschreven. Ook moet een bok worden aangeboden als reinigingsoffer.
Gerelateerd aan Handelingen 3:17

Johannes 7:26

Moet je zien, hij spreekt vrijuit en ze zeggen niets tegen hem. Zouden onze leiders werkelijk tot de overtuiging zijn gekomen dat hij de messias is?
Gerelateerd aan Handelingen 3:17

Handelingen 26:9

Indertijd vond ik dat ik de verspreiding van de naam van Jezus van Nazaret met kracht moest tegengaan,
Gerelateerd aan Handelingen 3:17

Genesis 39:8

Maar dat weigerde hij. ‘Sinds ik hier ben, ‘zei hij, ‘maakt mijn meester zich geen zorgen meer over wat dan ook hier in huis, en hij heeft mij het beheer gegeven over al zijn bezittingen.
Gerelateerd aan Handelingen 3:17

Genesis 44:15

‘Wat hebben jullie gedaan?’ verweet Jozef hun. ‘Beseften jullie niet dat een man als ik kan zien wat voor anderen verborgen is?’
Gerelateerd aan Handelingen 3:17

Filippensen 1:22

Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen, maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen.
Gerelateerd aan Handelingen 3:17

Handelingen 7:40

Daarom zeiden ze tegen Aäron: “Maak goden voor ons die voor ons uit kunnen gaan, want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft geleid, weten we niet.”
Gerelateerd aan Handelingen 3:17

2 Korinthe 3:14

Hun denken verstarde, en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen.
Gerelateerd aan Handelingen 3:17

Exodus 32:1

Het volk wachtte lang op Mozes. Toen hij maar niet van de berg afkwam, verdrongen ze zich om Aäron en eisten van hem: 'Maak een god voor ons die voor ons uit kan gaan, want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft geleid, weten we niet.'
Gerelateerd aan Handelingen 3:18

Handelingen 26:22

Omdat God mij echter tot op de dag van vandaag bijstaat, blijf ik mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekendmaken, en daarbij zeg ik niets anders dan wat volgens de profeten en Mozes moest gebeuren,
Gerelateerd aan Handelingen 3:18

Handelingen 2:23

Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden.
1
2
3
4
5
6
Volgende