Artikelen over Handelingen 20:35

Handelingen 20:35

God geeft zoveel mooie cadeaus! - NL.Jesus.net

Net zoals God jou het beste geeft, kun jij anderen bereiken met Zijn liefde. Je bent gezegend om een ​​zegen te zijn! Vrijgevig zijn maakt je zo vrij! Je krijgt er zoveel vreugde van. Het is geweldig om te geven zoals de Vader dat doet!
nl.jesus.net
Handelingen 20:35

Geef en het zal je gegeven worden! - NL.Jesus.net

Wie heeft er geen behoefte aan een glimlach? Wie wil er niet de woorden ‘zo blij dat je bestaat!’ horen? Het is goed om te geven! Jezus zelf leerde ons dat er zoveel geluk en zegen in geven zit.
nl.jesus.net
Handelingen 20:35

Zó kun je het 'Onze Vader' ook bidden!

Aandachtig hadden ze Jezus gevolgd. Het was hen opgevallen hoe bijzonder Jezus met zijn Vader omging. Zoals Jezus bad… zó wilden zij ook kunnen bidden. En dus leerde Jezus zijn leerlingen een gebed, dat 2000 jaar later nog steeds dagelijks door miljarden
zijlacht.nl
Handelingen 20:35

14. De Bijbel – Andere Schriften : Frisse Wateren

In deze les zullen we ons bezighouden met een paar speciale kenmerken van de Bijbel, die belangrijk zijn om te weten. 1. In de vorige les hebben we ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:35

De christen en de wet : Frisse Wateren

In de laatste tijd heb ik een heel wat mensen leren kennen, die geen duidelijkheid hadden over welke rol de wet (die God door Mozes gegeven heeft) in hun ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:35

Geslachtsgemeenschap alleen in het huwelijk? (3) : Frisse Wateren

Het huwelijk is volgens de Heer Jezus een instelling van de Schepper. Hij gaat terug naar het begin van de schepping. Daarom is het huwelijk ook niet ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:35

De ouderlingen en de leiding van de plaatselijke gemeente – Honderd bijbelstudies

Deze Bijbelstudie gaat over de leiding van de gemeente. De gemeente wordt geleidt door Jezus. Hij is het hoofd van de gemeente. “…Hem Die het Hoofd is,...
honderdbijbelstudies.nl
Handelingen 20:35

Welk juk draag jij? : Frisse Wateren

God spreekt vaak in Zijn Woord door middel van beelden die voor de mensen van alle tijden begrijpelijk zijn. Vooral voor diegenen die niet kunnen lezen ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:35

Levenswoorden in het boek Handelingen (12) : Frisse Wateren

Les 12 “Ik draag u op aan God en aan het woord van Zijn genade, Die machtig is om op te bouwen en u een erfdeel te geven onder alle ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:35

De gemeente van God (4) : Frisse Wateren

Vervolg deel I. (II) Wat de mensen van de gemeente van God gemaakt hebben In het begin De vorming van de gemeente van God begon op de Pinksterdag, ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:35

Naar de kliffen of naar de Rots der eeuwen? : Frisse Wateren

Dit artikel gaat over zelfmoord hoe men vandaag er mee omgaat, en hoe wij daar als Christenen persoonlijk en gemeenschappelijk mee omgaan. Het is een ...
frissewateren.nl
Handelingen 20:35

Overdenking van Nehemia (10) : Frisse Wateren

Nadat de vijand in het voorgaande hoofdstuk geprobeerd heeft om door aanvallen van buitenaf het werk aan de muur stop te zetten, poogt hij dat in dit ...
frissewateren.nl