Handelingen 1:1

NBV

1In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven,

SV

1Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren;

KJV

1The former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach,