Handelingen 17:24

NBV

24De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels.

SV

24De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt;

KJV

24God that made the world and all things therein, seeing that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands;