Artikelen over Handelingen 17:2-3

Handelingen 17:2-3

1 Thessalonika 1 (2) : Frisse Wateren

Bent u al zich er al eens goed bewust van geworden, dat God u heel lang geleden uitverkoren, tevoren gekend en bestemd heeft? Zijn wij ook navolgers van ...
frissewateren.nl
Handelingen 17:2-3

De tweede zendingsreis van de apostel Paulus (4) : Frisse Wateren

In enkele artikelen begeleiden wij de apostel Paulus op zijn tweede zendingsreis. Ditmaal treffen wij hem in Thessalonika en Berea aan, waar er heel ...
frissewateren.nl
Handelingen 17:2-3

2 Thessalonika 1 (1) : Frisse Wateren

Ook deze bijbelstudie is als hulp en ondersteuning voor onze lezers bedoeld, om het Woord van God regelmatig en voortdurend te bestuderen. Uw vragen die ...
frissewateren.nl
Handelingen 17:2-3

1 Thessalonika (1) : Frisse Wateren

Paulus heeft Thessalonika tijdens zijn tweede zendingsreis bezocht en kort daarop deze brief geschreven. Daar heeft hij drie sabbatten lang het woord van ...
frissewateren.nl
Handelingen 17:2-3

4. De Bijbel: Een eenheid (I) : Frisse Wateren

Hoewel er meer dan veertig schrijvers, uitgevers, etc. aan de Bijbel hebben meegewerkt, en hoewel de zesenzestig boeken die deel uitmaken van de Bijbel ...
frissewateren.nl
Handelingen 17:2-3

iBasics: Israël, wat moeten we ermee?

Aangezien we steeds meer lezers krijgen voor wie Gods plan met Israël nieuw is, starten we de rubriek iBasics. We trappen af met de vraag: Israël, wat moeten we ermee? Laat deze vraag even op je inwerken voordat je verder leest. Wat zou jij antwoorden?
israelendebijbel.nl
Handelingen 17:2-3

De Zevende – Dag – Adventisten (3) : Frisse Wateren

Inhoud Inleiding Historische achtergrond Zijn de ZDA een sekte? Enkele leringen van de ZDA a) De boodschapper van God Ellen G. White (1827-1915) b) ...
frissewateren.nl
Handelingen 17:2-3

Levenswoorden in het boek Handelingen (11) : Frisse Wateren

Les 11 Geloof in de Heer Jezus en u zult behouden worden (Handelingen 16:31). Hij verkondigde hen Jezus en de opstanding (Handelingen 17:18). ...
frissewateren.nl
Handelingen 17:3

Waar gaat het over bij Pasen? : Frisse Wateren

We kunnen rustig zeggen dat het bij veel mensen nergens over gaat bij Pasen. Zeker in ons land is Pasen een gezelligheidsfeest geworden waarbij de ...
frissewateren.nl