Artikelen over Handelingen 15:20

Handelingen 15:20

Je leven overhebben voor Jezus

Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken Handelingen 15:19 Handelingen 15:13-22 Je leven overhebben voor Jezus Jakobus is een broer van de Heere Jezus en leider van de gemeente in...
herzienestatenvertaling.nl
Handelingen 15:20

Kerkelijke huwelijksvoltrekking : Frisse Wateren

Oude en nieuwe trends Vroeger - bedoeld wordt voor 20-30 jaren en nog meer jaren - was het voor de meeste christenen buiten de grote kerken ...
frissewateren.nl
Handelingen 15:20

8. De Bijbel: Is de Bijbel tijdgebonden? : Frisse Wateren

Er wordt vaak gezegd dat de Bijbel tijd- of plaatsgebonden is. De Bijbel, zeggen ze, is een oosters boek, geschreven in een tijd die tweeduizend en ...
frissewateren.nl
Handelingen 15:20

De schepping (les 11) – de mens (II) : Frisse Wateren

De mens En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u ...
frissewateren.nl
Handelingen 15:20

Moeten wij ons aan de Wet van Mozes houden?

Oud Testament | Nieuw Testament | Geloofsopbouw Tekst, Pieter A. Siebesma
israelendebijbel.nl
Handelingen 15:20

De wet – de leefregel voor Christenen? (7) : Frisse Wateren

Deel III Christus - het levensprogramma voor de christen In de vorige artikelen is duidelijk gemaakt dat de christen voor de wet gestorven is. Hij is ...
frissewateren.nl