Gerelateerd aan Genesis 9:6

Gerelateerd aan Genesis 9:6

Leviticus 24:17

Ook wie een mens doodt moet ter dood gebracht worden,
Gerelateerd aan Genesis 9:6

Mattheüs 26:52

Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen.
Gerelateerd aan Genesis 9:6

Openbaring 13:10

Wie gevangenschap moet verduren, zal in gevangenschap gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door het zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen.
Gerelateerd aan Genesis 9:6

Genesis 1:26

God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’
Gerelateerd aan Genesis 9:6

Exodus 21:12

Wie een ander zodanig slaat dat deze sterft, moet ter dood gebracht worden.
Gerelateerd aan Genesis 9:6

Numeri 35:33

Jullie mogen het land waarin je woont niet ontwijden. Bloed ontwijdt het land, en wanneer er bloed vergoten is, kan er alleen verzoening voor het land bewerkt worden door het bloed van degene die bloed vergoten heeft.
Gerelateerd aan Genesis 9:6

Jakobus 3:9

Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld.
Gerelateerd aan Genesis 9:6

Genesis 5:1

Dit is de lijst van Adams nakomelingen. Toen God Adam schiep, de mens, maakte hij hem zo dat hij leek op God.
Gerelateerd aan Genesis 9:6

Numeri 35:25

De gemeenschap moet de dader tegen de bloedwreker beschermen en hem laten terugkeren naar de vrijplaats waar hij zijn toevlucht had gezocht. Daar moet hij blijven tot de dood van de hogepriester, die met de heilige olie gezalfd is.
Gerelateerd aan Genesis 9:6

1 Koningen 2:28

Toen Joab hiervan hoorde, vluchtte hij naar het heiligdom van de HEER en greep de horens van het altaar vast. Hij had immers de zijde van Adonia gekozen, hoewel hij Absalom niet had gesteund.
Gerelateerd aan Genesis 9:6

Romeinen 13:4

want ze staat in dienst van God en is er voor uw welzijn. Maar wanneer u doet wat slecht is, kunt u haar beter vrezen: ze voert het zwaard niet voor niets, want ze staat in dienst van God, en door hem die het slechte doet zijn verdiende straf te geven, toont ze Gods toorn.
Gerelateerd aan Genesis 9:6

Psalmen 51:4

(51:6) tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver.
Gerelateerd aan Genesis 9:6

Genesis 4:14

U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen, en als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden.’
Gerelateerd aan Genesis 9:6

1 Koningen 2:5

En er is nog iets: je weet wat Joab, de zoon van Seruja, mij heeft aangedaan-wat hij de twee opperbevelhebbers van het leger van Israël heeft aangedaan, Abner, de zoon van Ner, en Amasa, de zoon van Jeter. Die heeft hij vermoord. Hij heeft nodeloos bloed vergoten in vredestijd en zo zijn soldateneer met bloed bevlekt.
Gerelateerd aan Genesis 9:6

Exodus 22:2

(22:1) Betrapt iemand de dief op heterdaad en slaat hij hem dood, dan laadt hij daarmee geen bloedschuld op zich.
Gerelateerd aan Genesis 9:6

Leviticus 17:4

zonder het dier naar de ingang van de ontmoetingstent te brengen om het bij de tabernakel van de HEER als offergave aan de HEER aan te bieden, wordt hem dat als doodslag aangerekend. Hij heeft bloed vergoten en zal uit de gemeenschap gestoten worden.'