Gerelateerd aan Genesis 3:19

Gerelateerd aan Genesis 3:19

Prediker 12:7

Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was, wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, die het leven heeft gegeven.
Gerelateerd aan Genesis 3:19

Job 34:15

dan zou al wat leeft onmiddellijk ten onder gaan en de mens zou terugkeren tot stof.
Gerelateerd aan Genesis 3:19

Psalmen 104:29

Verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst, ontneem hun de adem en het is met hen gedaan, dan keren zij terug tot het stof dat zij waren.
Gerelateerd aan Genesis 3:19

Genesis 2:7

Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.
Gerelateerd aan Genesis 3:19

Psalmen 90:3

U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt: 'Keer terug, mensenkind.'
Gerelateerd aan Genesis 3:19

Prediker 3:20

Alles gaat naar dezelfde plaats, alles is uit stof ontstaan en alles keert terug tot stof.
Gerelateerd aan Genesis 3:19

Efeze 4:28

Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft.
Gerelateerd aan Genesis 3:19

2 Thessalonicensen 3:10

Toen we bij u waren, hebben we herhaaldelijk gezegd dat wie niet wil werken, niet zal eten.
Gerelateerd aan Genesis 3:19

1 Thessalonicensen 2:9

U herinnert u, broeders en zusters, hoe we ons hebben ingezet en ingespannen, hoe we dag en nacht hebben gewerkt om niemand van u tot last te zijn. Op die manier hebben we u het evangelie van God verkondigd.
Gerelateerd aan Genesis 3:19

Job 1:21

En hij zei: 'Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen en naakt zal ik in haar schoot terugkeren. De HEER heeft gegeven, de HEER heeft genomen, de naam van de HEER zij geprezen.'
Gerelateerd aan Genesis 3:19

Psalmen 22:15

(22:16) Mijn kracht is droog als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte, u legt mij neer in het stof van de dood.
Gerelateerd aan Genesis 3:19

Psalmen 22:29

(22:30) Wie op aarde in overvloed leven, zullen aanzitten en zich voor hem buigen. Ook zullen voor hem knielen wie in het graf zijn neergedaald, wie hun leven niet konden behouden.
Gerelateerd aan Genesis 3:19

Genesis 18:27

Hierop zei Abraham: ‘Nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben:
Gerelateerd aan Genesis 3:19

Job 17:13

Ja, mijn huis staat in het dodenrijk, in de duisternis spreid ik mijn bed.
Gerelateerd aan Genesis 3:19

Genesis 23:4

‘Ik woon maar als vreemdeling bij u. Geeft u mij hier een eigen graf, dan kan ik mijn overleden vrouw uitdragen en begraven.’
Gerelateerd aan Genesis 3:19

Job 21:26

Samen liggen ze in het stof, overdekt met wormen.
Gerelateerd aan Genesis 3:19

Prediker 1:13

Ik heb met heel mijn hart elke vorm van wijsheid onderzocht, want ik wilde alles wat onder de hemel gebeurt doorgronden. Het is een trieste bezigheid. Een kwelling is het, die de mens door God wordt opgelegd.
Gerelateerd aan Genesis 3:19

Prediker 1:3

Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon?
Gerelateerd aan Genesis 3:19

Daniel 12:2

Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd.
Gerelateerd aan Genesis 3:19

1 Korinthe 15:21

Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens.
1
2
Volgende