Genesis 25:32

SV

32En Ezau zeide: Zie, ik ga sterven; en waartoe mij dan de eerstgeboorte?

KJV

32And Esau said, Behold, I am at the point to die: and what profit shall this birthright do to me?
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.