Artikelen over Genesis 12:3

Genesis 12:3

Digitale Bijbelstudies - Stichting Israel en de Bijbel

Digitale Bijbelstudies
israelendebijbel.nl
Genesis 12:3

Die in de hemel woont, zal lachen

Op 10 maart is het weer Poerim. Het feest dat in Israël uitbundig wordt gevierd en beetje lijkt op carnaval. De focus ligt vooral op de spot met Haman, de Jodenhater in het kwadraat. Tijdens het voorlezen van het boek Esther in de synagoge hebben de kinde
israelendebijbel.nl
Genesis 12:3

Lessen uit de indeling van Genesis

In onze Bijbel is Genesis verdeeld in vijftig hoofdstukken. Deze, door mensen gemaakte indeling, is echter volstrekt willekeurig. Als we Genesis zorgvuldig doorlezen, vinden we een meer logische indeling, die de boodschap van dit eerste bijbelboek veel in
israelendebijbel.nl
Genesis 12:3

Sichem en de belofte van Kanaän

Wie denkt aan een stad in het Beloofde Land denkt vaak in eerste instantie aan Jeruzalem. Maar er is nog een andere stad is die van groot belang is voor het volk Israël en de belofte van Kanaän.
israelendebijbel.nl
Genesis 12:3

De eerste decennia van het christendom (15) : Frisse Wateren

Handelingen 7 vers 1-16 Vers 1-7 Na de aanklachten tegen Stéfanus te hebben gehoord, vroeg de hogepriester hem: “Is dit inderdaad zo?” Daarop ...
frissewateren.nl
Genesis 12:3

De zaligheid is uit de Joden

Met Zijn opmerking dat de zaligheid uit de Joden is, zinspeelde de Heere Jezus naar alle waarschijnlijkheid op de hier volgende feiten.
israelendebijbel.nl
Genesis 12:3

3. De Bijbel: Haar inhoud : Frisse Wateren

De veertig bijbelschrijvers die wij kennen, tonen een grote diversiteit in karakter, onderwijs, woongebied, levenswijze, enzovoorts (zie les 1 en 2). ...
frissewateren.nl
Genesis 12:3

Zend ons de Messias

In deze studie een verkorte en bewerkte weergave van het eerste deel van de brochure ‘Jezus voor het Sanhedrin’
israelendebijbel.nl
Genesis 12:3

iBasics: Geënt op Israël?

Men stelt soms dat wij op ‘op Israël geënt zijn’ op basis van de bekende uitspraak van Paulus in Romeinen 11:17. Sommigen trekken daaruit de conclusie dat we terug moeten naar de Joodse wortels om zo de Bijbel beter te begrijpen. Staat dit er ook echt? En
israelendebijbel.nl
Genesis 12:3

Izak en Ishmaël

n dit en het volgende katern willen we uitgebreid stilstaan bij de achtergronden van het Midden-Oostenconflict.
israelendebijbel.nl
Genesis 12:3

De Messias in het Oude Testament

De titel ‘Messias’ in het Hebreeuws en ‘Christus’ in het Grieks, betekenen allebei hetzelfde: ‘Gezalfde’.
israelendebijbel.nl
Genesis 12:3

Het teken van Jona

Bijbelcritici stellen het boek Jona vaak ter discussie. Jona in de buik van de vis, dat is toch onverenigbaar met de menselijke logica? Maar wie God op Zijn Woord vertrouwt, is niet alleen overtuigd van de historische betrouwbaarheid, maar kan ook prachti
israelendebijbel.nl
Genesis 12:3

De twee getuigen

Vóór Christus’ wederkomst zullen in Jeruzalem namens de Heere twee profeten optreden, de twee getuigen (Opb. 11). Ze zullen de wereld waarschuwen voor de rampen en oordelen die staan te gebeuren. Gekleed in rouwkleren en met bovennatuurlijke macht. Oudtes
israelendebijbel.nl
Genesis 12:3

De Heer Jezus in het Mattheüs-evangelie (1) : Frisse Wateren

Les 1 Jezus Christus, Zoon van David, Zoon van Abraham (Mattheüs 1:1) Beste cursist, In deze cursus die de hoofdstukken 1-16 ...
frissewateren.nl
Genesis 12:3

Levenswoorden in het boek Handelingen (2) : Frisse Wateren

Les 2 “Nu Hij dan door de rechterhand van God is verhoogd en de belofte van de Heilige Geest heeft ontvangen van de Vader, heeft Hij dit ...
frissewateren.nl
Genesis 12:3

De 10 stammen en de Gemeente* – Bijbels Panorama

“Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken;” Jeremia 31 : 31
bijbelspanorama.nl
Genesis 12:3

Overdenking van Nehemia (15) : Frisse Wateren

Voorjaar 2008. De natuur in! Deze foto heeft niet zo veel met Nehemia te maken. Maar wanneer je de natuur ingaat en het voorjaar in alle rust op je ...
frissewateren.nl
Genesis 12:3

WET OF GENADE – Bijbels Panorama

In Hebreeën 9 worden de twee Verbonden naar voren gebracht, nl. het Verbond der Wet en het Verbond der Genade. Van dit laatste waren de zegenrijke vruchten aan Abraham reeds beloofd, toen de Heere zei:
bijbelspanorama.nl