Filippensen 1:19

NBV

19omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de Geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt.

SV

19Want ik weet, dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrenging des Geestes van Jezus Christus.

KJV

19For I know that this shall turn to my salvation through your prayer, and the supply of the Spirit of Jesus Christ,