Exodus 4:13

SV

13Doch hij zeide: Och, Heere! zend toch door de hand desgenen, dien Gij zoudt zenden.

KJV

13And he said, O my Lord, send, I pray thee, by the hand of him whom thou wilt send.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.