Exodus 4:13

NBV

13Maar Mozes hield vol: 'Neemt u mij niet kwalijk, Heer, stuur toch iemand anders, wie u maar wilt.'

SV

13Doch hij zeide: Och, Heere! zend toch door de hand desgenen, dien Gij zoudt zenden.

KJV

13And he said, O my Lord, send, I pray thee, by the hand of him whom thou wilt send.