Artikelen over Exodus 20:4-6

Exodus 20:4-6

Islam – Vrede of het beest (4) : Frisse Wateren

Mohammed heeft niet geweten van de naam van de ene ware God en verdraaide de ware naam van God door het Allah te noemen, dat niets te maken heeft met ...
frissewateren.nl
Exodus 20:4-5

Jaag jij de goedkeuring van mensen of God na?

Misschien herken je het wel. Woorden in de Bijbel die je al zo vaak gehoord hebt, dat ze je helemaal niet meer opvallen. Of dat je denkt: 'Dit heb ik nu al zo vaak gehoord', en je vervolgens niet meer echt luistert in de kerk. De Tien Geboden zijn voor mi
zijlacht.nl
Exodus 20:4-6

Ruth (24) : Frisse Wateren

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk ...
frissewateren.nl
Exodus 20:4-5

God liefhebben boven alles: wat zijn jouw afgoden?

Als je regelmatig in de kerk komt of in je Bijbel leest, ben je vast bekend met de volgende opdracht: we moeten ‘God liefhebben boven alles’. God op nummer 1 zetten. Alle andere dingen zijn minder belangrijk. Ik heb ontdekt dat het makkelijker klinkt dan
zijlacht.nl
Exodus 20:4-5

Afgodendienst : Frisse Wateren

Al aan het begin van de morgen voordat het proefwerk begon in klas 12, zet een meisje een kleine pluchen beer voor zich op de tafel neer, naar de ...
frissewateren.nl
Exodus 20:4-6

De Zevende – Dag – Adventisten (2) : Frisse Wateren

Inhoud Inleiding Historische achtergrond Zijn de ZDA een sekte? Enkele leringen van de ZDA a) De boodschapper van God Ellen G. White (1827-1915) b) ...
frissewateren.nl
Exodus 20:4-6

De wet – de leefregel voor Christenen? (1) : Frisse Wateren

Deel I God gaf Zijn volk op de Sinaï een wet. De Bijbel noemt het “heilig, rechtvaardig en goed” (Romeinen 7:12). Moeten Christenen deze wet ...
frissewateren.nl
Exodus 20:5

Doe je afgoden weg en krijg rust en vrede

Als we afstand doen van onze afgoden, en God weer de eerste plaats in ons leven geven, geeft Hij ons rust en vrede.
zijlacht.nl
Exodus 20:4-6

Het kruis van Christus (les 1) : Frisse Wateren

De verdorvenheid van de mens 1. Wat is de relatie van ieder mens ten opzichte van God? Gen. 1:27; Job 35:10; Ps. 139:13-16: ...
frissewateren.nl
Exodus 20:5

Hij is de levende God! - NL.Jesus.net

God is er van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij is een God die praktisch aan het werk is in ons leven van elke dag. God is geen theorie, maar de God van het leven! Vraag Hem daarom vandaag alles wat je nodig hebt, tot eer van Zijn naam!
nl.jesus.net
Exodus 20:5

De ondeugdelijke fundamenten van de Nieuwe Bijbel Vertaling : Frisse Wateren

Ter informatie Ongetwijfeld is het laatste woord over de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV) nog niet geschreven. Maar onderstaand commentaar is zeer de ...
frissewateren.nl
Exodus 20:4-5

Toetsing : Frisse Wateren

De verschijning van deze film onderstreept de absolute noodzaak dat het lezen van de Bijbel, het Woord van God, van crusiaal belang is voor geestelijke ...
frissewateren.nl
Exodus 20:4

Nahum

De profetie van Nahum Deze korte profetie wordt niet nader aangeduid, dan: ” Hij was dus afkomstig uit Elkosj, een klein dorp in het latere Galiléa. - Omtrent de waarop Nahum deze profetie uitsprak, wordt in de Schrift niets vermeld. Er...
bijbelarchief.nl
Exodus 20:4

Het Bijbels wereldbeeld – Bijbels Panorama

In den beginne schiep God de hemel en den aarde. Genesis 1 : 1
bijbelspanorama.nl