Artikelen over Exodus 10:21-23

Exodus 10:22-23

Een lamp die schijnt in een duistere plaats : Frisse Wateren

Online sinds 25.06.2017 * Petrus noemt het profetische woord als een lamp die schijnt in een duistere plaats (2 Petr. 1:19). De profetie van het Oude ...
frissewateren.nl
Exodus 10:21-23

Efeze 5:8-11 : Frisse Wateren

Licht in de woningen Het land Egypte was met duisternis bedekt. De één zag de ander niet en niemand stond van zijn plaats op, drie dagen ...
frissewateren.nl
Exodus 10:23

Bijbelse begrippen – Pascha (1) : Frisse Wateren

Sinds duizenden jaren en ook vandaag nog vieren de joden het Pascha, het feest ter herinnering aan de uittocht uit Egypte, het land van de slavernij voor ...
frissewateren.nl