Artikelen over Efeze 3:14-17

Efeze 3:14-17

Waar zal ik eens voor bidden? - deel 1

Weet je nog hoe je als klein meisje geheimpjes deelde met je beste vriendin en hoe het voelde als je eindelijk een geheim met meer mensen mocht delen? In Efeze 2 en 3 vertelt Paulus iets dat revolutionair was in zijn tijd. Een groot geheim: niet alleen de
zijlacht.nl
Efeze 3:14-17

Bidden tot de Vader in nood en lof (2) : Frisse Wateren

Velen van de lezers zal het net zo vergaan respectievelijk gegaan zijn als de schrijver: Sinds onze bekering richt(te) zich het gebed bijna altijd op de ...
frissewateren.nl
Efeze 3:16-17

Waar zal ik eens voor bidden? - deel 2

Ken je die momenten waarin je rustig wilt bidden, maar niet zo één, twee, drie weet wat je wilt zeggen? Sommige vrouwen kunnen van nature hun verhalen goed verwoorden, of iemand nu zichtbaar aanwezig is of niet. Ik kan daarvan genieten. Zelf zit ik anders
zijlacht.nl
Efeze 3:17

Een hartelijk voornemen … : Frisse Wateren

‘Hij spoorde hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven’ (Hand. 11:23). {HSV}. Barnabas vermaande de nieuwe gelovigen ...
frissewateren.nl
Efeze 3:16-17

Beloftes in de bijbel uitbidden

Bidden. Een onderwerp waar regelmatig over wordt geschreven. En toch, we lezen er over en blijven er soms moeite mee hebben. Misschien herken je dit. Er zijn tijden dat bidden heel makkelijk gaat en de woorden uit je mond vloeien. Op andere momenten heb j
zijlacht.nl
Efeze 3:16-17

Overdenking van Nehemia (3) : Frisse Wateren

Wie heeft er vandaag nog de moed om in de puinhopen van het Christendom te gaan bouwen, te gaan herstellen? Wat is daarvoor nodig? Een diepe weg van ...
frissewateren.nl
Efeze 3:17

Boomwortels: wat vertellen zij ons? : Frisse Wateren

Wie bij een sterke storm al eens een boom bekeken heeft, die zal zich misschien verwonderd hebben over, hoe hij de sterke storm trotseert. Elastisch en ...
frissewateren.nl
Efeze 3:16

De vervulling met de Heilige Geest – Honderd bijbelstudies

Inleiding “En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest ” (Efeze 5:18) “Zie daarom uit, broeders, naar zeven...
honderdbijbelstudies.nl
Efeze 3:16

De Gouden Kandelaar (2) : Frisse Wateren

Vrees niet ... wees sterk ... Ik ben met u. We hebben al gezien dat er verband bestaat tussen de woorden vrees niet en wees sterk. Heel vaak staan ...
frissewateren.nl
Efeze 3:16

Het werk van de Heilige Geest in de gelovige – Honderd bijbelstudies

Inleiding In deze Bijbelstudie bespreken we het werk van de Heilige Geest in het hart van de gelovige. Dat werk begint op het moment dat we het evangelie...
honderdbijbelstudies.nl
Efeze 3:15

De Gemeente, kerk of sekte?* – Bijbels Panorama

De woorden gemeente en gemeenten komen in het nieuwe testament 112 maal voor, altijd als vertaling van “ecclesia”. Met de bijbelse kwalificaties lezen wij o.a. over “de gemeente Gods” en “de gemeente der eerstgeborenen“, waarmee gezinspeeld wordt op de go
bijbelspanorama.nl
Efeze 3:16

WET OF GENADE – Bijbels Panorama

In Hebreeën 9 worden de twee Verbonden naar voren gebracht, nl. het Verbond der Wet en het Verbond der Genade. Van dit laatste waren de zegenrijke vruchten aan Abraham reeds beloofd, toen de Heere zei:
bijbelspanorama.nl