Gerelateerd aan Efeze 6:10-12

Gerelateerd aan Efeze 6:10

Filippensen 4:13

Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.
Gerelateerd aan Efeze 6:10

Jesaja 40:31

maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.
Gerelateerd aan Efeze 6:10

1 Korinthe 16:13

Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk.
Gerelateerd aan Efeze 6:10

Efeze 1:19

en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.
Gerelateerd aan Efeze 6:10

Deuteronomium 20:3

‘Luister, Israël. Vandaag bindt u de strijd aan met de vijand. Wees sterk en moedig, laat u niet afschrikken en wees niet bang voor hem:
Gerelateerd aan Efeze 6:10

1 Petrus 5:10

Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen.
Gerelateerd aan Efeze 6:10

Efeze 3:16

Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest,
Gerelateerd aan Efeze 6:10

Jozua 1:9

Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.'
Gerelateerd aan Efeze 6:10

Kolossensen 1:11

en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.
Gerelateerd aan Efeze 6:10

2 Korinthe 12:9

maar hij zei: 'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.' Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt.
Gerelateerd aan Efeze 6:10

Haggaï 2:4

Maar houd vol, Zerubbabel-spreekt de HEER -,houd vol, Jozua, zoon van Josadak en hogepriester; jullie allen, bewoners van dit land, houd vol! -spreekt de HEER. Werk door, ik ben bij jullie-spreekt de HEER van de hemelse machten.
Gerelateerd aan Efeze 6:10

2 Timotheüs 4:17

Maar de Heer heeft me ter zijde gestaan en me kracht gegeven, zodat ik de verkondiging tot een goed einde heb gebracht en alle volken de boodschap hebben gehoord. Ik ben gered uit de muil van de leeuw.
Gerelateerd aan Efeze 6:10

Jesaja 35:3

Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk.
Gerelateerd aan Efeze 6:10

2 Kronieken 15:7

Wees dus vastberaden en geef de moed niet op: voor uw inspanningen zult u beloond worden.'
Gerelateerd aan Efeze 6:10

Jesaja 40:28

Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden.
Gerelateerd aan Efeze 6:10

2 Timotheüs 2:1

Mijn kind, wees sterk door de genade van Christus Jezus.
Gerelateerd aan Efeze 6:10

Jozua 1:6

Wees vastberaden en standvastig, want jij moet dit volk leiden wanneer ze het land veroveren dat ik hun zal geven, zoals ik hun voorouders gezworen heb.
Gerelateerd aan Efeze 6:10

Filippensen 4:8

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.
Gerelateerd aan Efeze 6:10

Zacharia 8:9

Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Nu jullie deze woorden uit de mond van de profeten hebben gehoord, moeten jullie volhouden. Het huis van de HEER van de hemelse machten is nu gegrondvest; de herbouw van de tempel is begonnen.
Gerelateerd aan Efeze 6:10

Zacharia 8:13

Vroeger golden jullie bij de andere volken als vervloekt, Juda en Israël, maar nu ik jullie te hulp kom, zullen ze jullie als gezegend beschouwen. Geef dus de moed niet op en houd vol!
1
2
3
4
Volgende