Efeze 5:26

NBV

26om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden

SV

26Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord;

KJV

26That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word,