Efeze 4:24

SV

24En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

KJV

24And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.