Efeze 3:14-17

NBV

14Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader,
15die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde.
16Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest,
17zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.

SV

14Om deze oorzaak buig ik mijn knieen tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus,
15Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt,
16Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens;
17Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt;

KJV

14For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ,
15Of whom the whole family in heaven and earth is named,
16That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man;
17That Christ may dwell in your hearts by faith; that ye, being rooted and grounded in love,