Artikelen over Efeze 2:9

Efeze 2:9

Alweer jaloezie?! – Mythes en waarheden over zonde en vergeving

Je gaat voor de zoveelste keer nerveus verzitten. De wachtkamer zou best comfortabel zijn, als de reden waarom je er zat niet zo vervelend was. De reden in kwestie ligt op je schoot. Op het oog heel onschuldig, maar... je huivert ervan. Eindelijk wordt je
zijlacht.nl
Efeze 2:9

Contemplatief christendom (3) – Bloemlezing Nieuwsbulletin nr. 19 : Frisse Wateren

Opnieuw een bloemlezing van een nieuwsbulletin. Nog eens voor alle duidelijkheid: Uit deze bulletins wordt in Frisse Wateren gepubliceerd omdat zij ...
frissewateren.nl
Efeze 2:9

Geloven concreet (11) : Frisse Wateren

Boze werken - dode werken - goede werken Na twee lessen over “getuigen” zullen we nu ons met de “werken” bezighouden. Ik geloof dat deze twee ...
frissewateren.nl
Efeze 2:9

Nog gezond? (3) : Frisse Wateren

Hoofdstuk 3 TRAINING “Laten wij ... met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt” (Hebr. 12:1). “U liep goed; ... wie heeft u ...
frissewateren.nl
Efeze 2:9

Nieuwsbulletin nr. 3 : Frisse Wateren

Is de heilige vader overleden? Het gevaar van het Rooms-katholicisme is nog altijd hevig. De laatste tijd is deze kerk nogal in de picture geweest ...
frissewateren.nl
Efeze 2:9

S38_Zekerheid_voor_de_Eeuwigheid* – Bijbels Panorama

De leer van “eens gered, altijd gered” is ook in evangelische kring onderwerp van verhitte discussie. Maar kan de zaligheid wel eeuwig leven worden genoemd als het een tijdelijke staat is die wij zelf moeten continueren? Sterker nog, kan het genade heten
bijbelspanorama.nl
Efeze 2:9

Geloofszekerheid – Honderd bijbelstudies

Inleiding Is het mogelijk om zeker te zijn van je behoud? En hoe krijg je die zekerheid dan? Dat zijn de vragen die in deze bijbelstudie worden besproken....
honderdbijbelstudies.nl
Efeze 2:9

Aanbidding – les 14 : Frisse Wateren

Aanbidding les 14 We willen Deuteronomium 26 vers 1-11 zorgvuldig met elkaar doorlezen. In dit gedeelte wordt de Israëliet in zijn ...
frissewateren.nl
Efeze 2:9

Hagar en de God die ziet

Genesis 16: De waterbron is vaak de plek van ontmoeting en dat niet alleen tussen mensen onderling, maar ook tussen de mens en God Zélf.
israelendebijbel.nl
Efeze 2:9

Het marketing christendom – een toetsing (2) : Frisse Wateren

Begin jaren zestig is de zogenaamde gemeentegroei beweging ontstaan. In het Engels the Church Growth Movement. De beweging heeft verschillende takken. ...
frissewateren.nl
Efeze 2:9

Het behoud is alleen door het geloof – Honderd bijbelstudies

Inleiding In de vorige bijbelstudie hebben we gezien hoe we zalig kunnen worden. Deze bijbelstudie is het vervolg. Helaas wordt het evangelie vaak...
honderdbijbelstudies.nl
Efeze 2:9

Het teken van Jona

Bijbelcritici stellen het boek Jona vaak ter discussie. Jona in de buik van de vis, dat is toch onverenigbaar met de menselijke logica? Maar wie God op Zijn Woord vertrouwt, is niet alleen overtuigd van de historische betrouwbaarheid, maar kan ook prachti
israelendebijbel.nl
Efeze 2:9

Over geloof en gevoel, mystiek, meditatie, trance … (I) : Frisse Wateren

Wat zegt de bijbel over geloof, gevoel, ervaring en mystiek, trance ... De volgende impressie geeft een helder beeld hoe het vandaag in de evangelische ...
frissewateren.nl
Efeze 2:9

De heiliging – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Want dit is de wil van God: uw heiliging…” (1 Thessalonicenzen 4:3) “Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in...
honderdbijbelstudies.nl
Efeze 2:9

De persoon van God – Honderd bijbelstudies

Inleiding Al duizenden jaren filosoferen mensen over God. Sommigen proberen via meditatietechnieken iets van het eeuwige Wezen te begrijpen, maar de ware...
honderdbijbelstudies.nl
Efeze 2:9

De Heer Jezus in het Mattheüs-evangelie (2) : Frisse Wateren

Les 2 En Hij leerde hen ... (Mattheus 5:2) Beste cursist, In de vorige les hebben we gezien wat aan de openlijke dienst van de Heere Jezus ...
frissewateren.nl
Efeze 2:9

De oordelen: Het oordeel over de werken van de gelovigen, het oordeel over de volken en het laatste

Inleiding De Bijbel spreekt over verschillende oordelen. Dat zijn momenten waarop God als rechter vonnis zal vellen. In deze bijbelstudie zullen we de drie...
honderdbijbelstudies.nl
Efeze 2:9

1 Koningen 13 Een merkwaardige geschiedenis

1 Koningen 13 vertelt ons niet alleen over een dieptepunt in Israëls geschiedenis, maar ook over de toekomst als de HEERE Zijn volk zal herstellen en orde op zaken zal stellen.
israelendebijbel.nl
Efeze 2:9

WET OF GENADE – Bijbels Panorama

In Hebreeën 9 worden de twee Verbonden naar voren gebracht, nl. het Verbond der Wet en het Verbond der Genade. Van dit laatste waren de zegenrijke vruchten aan Abraham reeds beloofd, toen de Heere zei:
bijbelspanorama.nl