Efeze 1:19

NBV

19en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.

SV

19En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht,

KJV

19And what is the exceeding greatness of his power to us-ward who believe, according to the working of his mighty power,