Gerelateerd aan Deuteronomium 25:5-10

Gerelateerd aan Deuteronomium 25:5

Markus 12:19

‘Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven: “Als iemand sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, moet zijn broer die vrouw bij zich nemen en nakomelingen verwekken voor zijn broer.”
Gerelateerd aan Deuteronomium 25:5

Lukas 20:28

‘Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven: als een gehuwd man sterft zonder dat zijn vrouw kinderen heeft gebaard, moet zijn broer met die vrouw trouwen en nakomelingen verwekken voor zijn broer.
Gerelateerd aan Deuteronomium 25:5

Mattheüs 22:24

‘Meester, Mozes heeft gezegd: “Indien iemand kinderloos sterft, moet zijn broer met de weduwe trouwen omdat hij haar zwager is, en voor zijn broer nakomelingen verwekken.”
Gerelateerd aan Deuteronomium 25:5

Genesis 38:8

Toen zei Juda tegen Onan: ‘Vervul je zwagerplicht: trouw met de vrouw van je broer en verwek voor je broer nakomelingen bij haar.’
Gerelateerd aan Deuteronomium 25:5

Ruth 1:12

Ga toch terug, want ik ben te oud voor een man. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren, zelfs al sliep ik vannacht nog met een man en al bracht ik nog zonen ter wereld-
Gerelateerd aan Deuteronomium 25:5

Ruth 4:5

Daarop zei Boaz: 'Wanneer u het stuk land koopt van Noömi, koopt u het ook van Ruth, de weduwe uit Moab, en zal de naam van haar overleden man voortleven op zijn land.'
Gerelateerd aan Deuteronomium 25:5

Ruth 3:9

'Wie is daar?' vroeg hij. 'Ik ben het, Ruth, 'zei ze. 'Wilt u mij bij u nemen, want u kunt voor ons als losser optreden.'
Gerelateerd aan Deuteronomium 25:6

Deuteronomium 21:19

dan moeten zijn vader en zijn moeder hem meevoeren naar de stadspoort en hem aan de oudsten voorgeleiden.
Gerelateerd aan Deuteronomium 25:6

Deuteronomium 9:14

Houd me niet tegen: ik roei hen uit, zodat niets op aarde nog aan hen zal herinneren. Maar uit jou zal ik een volk laten voortkomen dat groter en machtiger is dan dit.’
Gerelateerd aan Deuteronomium 25:6

Genesis 28:8

Hij zag wel in dat de Kanaänitische vrouwen in de ogen van zijn vader Isaak niet deugden.
Gerelateerd aan Deuteronomium 25:6

Psalmen 109:13

dat zijn nageslacht voorgoed verdwijnt, hun naam na hun leven wordt uitgewist.
Gerelateerd aan Deuteronomium 25:6

Ruth 4:1

Boaz was intussen naar de poort gegaan en daar gaan zitten. Toen kwam de man voorbij van wie hij gesproken had-zijn naam is niet van belang-en hij zei: 'Kom hier even bij me zitten.' De man deed wat hem gevraagd werd.
Gerelateerd aan Deuteronomium 25:6

Psalmen 9:5

(9:6) U hebt volken bedreigd, goddelozen omgebracht, hun namen uitgewist voor eeuwig.
Gerelateerd aan Deuteronomium 25:6

Ruth 4:10

Daarmee neem ik ook Ruth tot vrouw, de Moabitische, de vrouw van Machlon, om de naam van haar overleden man te laten voortleven op zijn land. Zo zal zijn naam niet verloren gaan bij zijn verwanten en de inwoners van de stad. U bent daar vandaag getuige van.'
Gerelateerd aan Deuteronomium 25:6

Deuteronomium 29:20

(29:19) Want de HEER zal het hem niet willen vergeven; de HEER zal zijn gekrenkte liefde wreken en al zijn woede tegen hem laten losbarsten. Alle vervloekingen die in dit boek beschreven zijn zullen hem treffen, en de HEER zal ervoor zorgen dat niets op aarde nog aan hem herinnert.
Gerelateerd aan Deuteronomium 25:7

Ruth 4:5

Daarop zei Boaz: 'Wanneer u het stuk land koopt van Noömi, koopt u het ook van Ruth, de weduwe uit Moab, en zal de naam van haar overleden man voortleven op zijn land.'
Gerelateerd aan Deuteronomium 25:7

Ruth 4:1

Boaz was intussen naar de poort gegaan en daar gaan zitten. Toen kwam de man voorbij van wie hij gesproken had-zijn naam is niet van belang-en hij zei: 'Kom hier even bij me zitten.' De man deed wat hem gevraagd werd.
Gerelateerd aan Deuteronomium 25:8

Ruth 4:6

Toen zei de man: 'Dan kan ik mijn rechten niet doen gelden, want dat zou ten koste gaan van mijn eigen familiebezit. Neemt u het maar van mij over, want ik kan het me niet veroorloven.
Gerelateerd aan Deuteronomium 25:9

Numeri 12:14

De HEER antwoordde Mozes: 'Als haar vader haar openlijk in haar gezicht had gespuugd, zou ze die schande zeven dagen moeten dragen. Daarom moet ze zeven dagen buiten het kamp gehouden worden, daarna mag ze terugkomen.'
Gerelateerd aan Deuteronomium 25:9

Ruth 4:7

(7-8) Koopt u het land maar!' en hij trok zijn sandaal uit. (Als vroeger een dergelijke koop of ruil rechtsgeldig gemaakt moest worden, bestond er in Israël het gebruik dat men zijn sandaal uittrok en die aan de ander gaf. Zo werd een dergelijke zaak in Israël bekrachtigd.)
1
2
Volgende