Open de Bijbel

Zefanja 3:12
NBV 12 Ik zal een arm en zwak volk binnen je muren achterlaten dat in de naam van de HEER een toevlucht vindt. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 12 Maar Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk; die zullen op den Naam des HEEREN betrouwen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 12 I will also leave in the midst of thee an afflicted and poor people, and they shall trust in the name of the LORD.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version